Den kommersiella användningen av urea-SCR-system var beroende av utvecklingen av inte bara katalysatorn utan också av systemet för dosering och injektion av urea. Den ökning av SCR-systemens NOx-omvandlingseffektivitet som har setts sedan SCR-tekniken lanserades i dieselmotorer omkring 2005 beror till stor del på framsteg inom SCR-kontroll och insprutning av urea. De viktigaste funktionerna i systemet för dosering och insprutning av urea är följande:

  • Dosering av exakt den mängd urea som krävs för SCR-reaktionerna med NOx.
  • Urea och ammoniak blandas ordentligt med avgaserna.

Mängden injicerad urea måste motsvara ammoniakbehovet som motsvarar den mängd NOx som kommer in i katalysatorn och NOx-omvandlingseffektiviteten vid givna driftsförhållanden (katalysatortemperatur och rumshastighet). Om ammoniakmängden är otillräcklig kommer en del av NOx som annars skulle kunna reduceras att förbli okonverterad, vilket leder till en NOx-omvandlingsförlust. Om den injicerade ammoniakmängden är större än vad som kan förbrukas i SCR-reaktionerna, kommer det att leda till en oacceptabelt hög ammoniakslip. I system som innehåller en ammoniakslipkatalysator kan en del av ammoniaken oxideras tillbaka till NO, vilket minskar den effektiva NOx-omvandlingen.