|

Zakaj potrebujete senzor Nox

Izraz Nox predstavlja več oblik dušikovih oksidov, kot so NO (dušikov oksid), NO2 (dušikov dioksid) in N2O (dušikov oksid, znan tudi kot smejalni plin).

V bencinskem motorju je NO najpogostejša oblika NOx pri približno 93%, medtem ko je NO2 okoli 5%, ostalo pa je N2O. Obstajajo tudi druge oblike NOx, kot je N2O4 (dimer NO2), ki obstaja samo pri nižjih temperaturah, in na primer N2O5.

Vendar pa dizelski motorji zaradi veliko višjih temperatur zgorevanja zaradi visoke kompresije v cilindrih in turbo ali kompresorja proizvajajo veliko višje emisije NOx iz motorja kot bencinski motorji na vžig s svečko.

Nedavna razpoložljivost selektivne katalitične redukcije (SCR) omogoča ustrezno opremljenemu dizelskemu motorju, da oddaja podobne vrednosti NOx v izpušni cevi v primerjavi s tipičnim bencinskim motorjem s 3-smernim katalizatorjem.

Poleg tega dizelski oksidacijski katalizator znatno poveča delež NO2 v "Nox" z oksidacijo nad 50% NO z uporabo presežka kisika v dizelskih izpušnih plinih.
Nagon za razvoj senzorja Nox izvira iz okoljskih dejavnikov. Plini NOx lahko povzročijo različne težave, kot sta smog in kisli dež.

Številne vlade po vsem svetu so sprejele zakone za omejevanje svojih emisij (skupaj z drugimi plini iz zgorevanja, kot so Sox (žveplovi oksidi), CO (ogljikov monoksid) in CO2 (ogljikov dioksid) in ogljikovodiki).

Podjetja so spoznala, da je eden od načinov za zmanjšanje emisij NOx najprej zaznati in nato uporabiti nekakšno povratno zanko v procesu zgorevanja, kar zmanjša proizvodnjo NOx z, na primer, optimizacijo izgorevanja ali regeneracijo pasti NOx.

Podobne objave

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.