Komercialna uporaba sistemov sečnine-SCR je bila odvisna od razvoja ne le katalizatorja, temveč tudi sistema za doziranje in vbrizgavanje sečnine. Povečanje učinkovitosti pretvorbe NOx pri sistemih SCR, ki je bilo opazno od začetka uporabe tehnologije SCR v dizelskih motorjih okoli leta 2005, je v veliki meri posledica napredka pri nadzoru SCR in vbrizgavanju sečnine. Glavne funkcije sistema za doziranje in vbrizgavanje sečnine vključujejo:

  • odmerjanje točno določene količine sečnine, potrebne za reakcije SCR z NOx, in
  • temeljito mešanje sečnine in amoniaka z izpušnimi plini.

Količina vbrizgane sečnine mora ustrezati potrebi po amoniaku, ki ustreza količini NOx, ki vstopa v katalizator, in učinkovitosti pretvorbe NOx pri danih obratovalnih pogojih (temperatura katalizatorja in prostorska hitrost). Če količina amoniaka ni zadostna, bo del NOx, ki bi se sicer lahko zmanjšal, ostal nespremenjen, kar bo povzročilo kazen pri pretvorbi NOx. Če je količina vbrizganega amoniaka večja, kot se lahko porabi v reakcijah SCR, povzroči nesprejemljivo visok zdrs amoniaka. V sistemih, ki vključujejo katalizator za zdrs amonijaka, se lahko del amonijaka oksidira nazaj v NO, kar zmanjša učinkovito pretvorbo NOx.