Injector de uree DEF

Injector de uree DEF

Injectorul de lichid de evacuare diesel (DEF) T401183 este o componentă cheie a sistemului de post-tratare SCR (reducere catalitică selectivă) utilizat pentru tratarea gazelor de eșapament în aval de motor. Injectorul este folosit pentru a injecta cantități mici de lichid de evacuare diesel (DEF) în evacuarea în amonte de catalizator, unde se vaporizează și se descompune pentru a forma amoniac și dioxid de carbon. Amoniacul (NH3) este compusul dorit care, împreună cu catalizatorul SCR, transformă NOx în azot inofensiv (N2) și apă (H2O). Scopul sistemului SCR este de a reduce nivelurile de NOx (oxizi de azot emiși de motoare) care sunt dăunătoare sănătății noastre și mediului.

Modul în care învățăm prin joc