Implementarea comercială a sistemelor uree-SCR a depins de dezvoltarea nu numai a catalizatorului, ci și a sistemului de dozare și injecție a ureei. Creșterea eficienței de conversie a NOx a sistemelor SCR, care a fost observată de la lansarea tehnologiei SCR pe motoarele diesel în jurul anului 2005, se datorează în mare parte progreselor în materie de control SCR și de injecție a ureei. Principalele funcții ale sistemului de dozare și injecție a ureei includ:

  • dozarea cantității exacte de uree necesară pentru reacțiile SCR cu NOx și
  • Amestecarea completă a ureei și amoniacului cu gazele de eșapament.

Cantitatea de uree injectată trebuie să corespundă cererii de amoniac corespunzătoare cantității de NOx care intră în catalizator și eficienței de conversie a NOx în anumite condiții de funcționare (temperatura catalizatorului și viteza spațială). În cazul în care cantitatea de amoniac este insuficientă, o fracțiune din NOx care ar putea fi redusă în mod normal va rămâne neconvertită, ceea ce duce la o penalizare a conversiei NOx. În cazul în care cantitatea de amoniac injectat este mai mare decât cea care poate fi consumată în reacțiile SCR, se va produce o alunecare a amoniacului inacceptabil de mare. În sistemele care includ un catalizator de alunecare a amoniacului, o parte din amoniac poate fi oxidat înapoi în NO, scăzând astfel conversia efectivă a NOx.