Commerciële inzet van ureum-SCR-systemen was niet alleen afhankelijk van de ontwikkeling van de katalysator, maar ook van het ureumdoserings- en injectiesysteem. De toename van de NOx-conversie-efficiëntie van SCR-systemen die is waargenomen sinds de lancering van de SCR-technologie op dieselmotoren rond 2005, is grotendeels te danken aan de vooruitgang op het gebied van SCR-regeling en ureuminjectie. De belangrijkste functies van het ureumdoserings- en injectiesysteem zijn:

  • Dosering van de precieze hoeveelheid ureum die nodig is voor de SCR-reacties met NOx, en
  • Ureum en ammoniak grondig mengen met het uitlaatgas.

De hoeveelheid geïnjecteerd ureum moet overeenkomen met de ammoniakbehoefte die overeenkomt met de hoeveelheid NOx die de katalysator binnenkomt en het NOx-omzettingsrendement bij gegeven bedrijfsomstandigheden (katalysatortemperatuur en ruimtesnelheid). Als de hoeveelheid ammoniak onvoldoende is, blijft een fractie NOx die anders zou kunnen worden verminderd niet omgezet, wat resulteert in een NOx-conversieboete. Als de hoeveelheid geïnjecteerde ammoniak meer is dan kan worden verbruikt in de SCR-reacties, zal dit een onaanvaardbaar hoge ammoniakslip veroorzaken. In systemen die een ammoniakslipkatalysator bevatten, kan een deel van de ammoniak worden teruggeoxideerd tot NO, waardoor de effectieve NOx-omzetting wordt verminderd.