DEF Ureum-injector

DEF Ureum-injector

Dieseluitlaatvloeistof (DEF)-injector T401183 is een belangrijk onderdeel van het SCR-nabehandelingssysteem (Selective Catalytic Reduction) dat wordt gebruikt om uitlaatgas stroomafwaarts van de motor te behandelen. De injector wordt gebruikt om kleine hoeveelheden dieseluitlaatvloeistof (DEF) in de uitlaat te injecteren stroomopwaarts van een katalysator, waar het verdampt en ontleedt om ammoniak en koolstofdioxide te vormen. De ammoniak (NH3) is de gewenste verbinding die in combinatie met de SCR-katalysator de NOx omzet in onschadelijke stikstof (N2) en water (H2O). Het doel van het SCR-systeem is het verlagen van de niveaus van NOx (stikstofoxiden die worden uitgestoten door motoren) die schadelijk zijn voor onze gezondheid en het milieu.

De manieren waarop we spelenderwijs leren