De commerciële toepassing van ureum-SCR-systemen hing af van de ontwikkeling van niet alleen de katalysator, maar ook het ureumdoseer- en -injectiesysteem. De toename van de NOx -omzettingsefficiëntie van SCR-systemen sinds de introductie van SCR-technologie in dieselmotoren rond 2005 is grotendeels te danken aan de vooruitgang op het gebied van SCR-regeling en ureuminjectie. De belangrijkste functies van het ureumdoseer- en -injectiesysteem zijn

  • dosering van de exacte hoeveelheid ureum die nodig is voor de SCR-reacties met NOx, en
  • Vermenging van ureum en ammoniak met het uitlaatgas.

De hoeveelheid geïnjecteerd ureum moet overeenkomen met de ammoniakbehoefte die overeenkomt met de hoeveelheid NOx die de katalysator ingaat en met de NOx-conversie-efficiëntie bij gegeven bedrijfsomstandigheden (katalysatortemperatuur en omloopsnelheid). Als de hoeveelheid ammoniak onvoldoende is, blijft een deel van de NOx die anders zou kunnen worden gereduceerd, ongeconverteerd, wat resulteert in een lagere NOx-conversie. Als de hoeveelheid geïnjecteerde ammoniak groter is dan kan worden verbruikt in de SCR-reacties, zal dit leiden tot een onaanvaardbaar hoge ammoniakslip. In systemen met een ammoniakslipkatalysator kan een deel van de ammoniak weer tot NO worden geoxideerd, waardoor de effectieve NOx-conversie daalt.