|

Kāpēc nepieciešams Nox sensors?

Termins Nox apzīmē vairākas slāpekļa oksīdu formas, piemēram, NO (slāpekļa oksīds), NO2 (slāpekļa dioksīds) un N2O (slāpekļa oksīds, kas pazīstams arī kā smieklu gāze).

Benzīna dzinējā NO ir visizplatītākā NOx forma ar aptuveni 93%, savukārt NO2 ir aptuveni 5%, bet pārējais ir N2O. Ir arī citi NOx veidi, piemēram, N2O4 (NO2 dimērs), kas pastāv tikai zemākā temperatūrā, un, piemēram, N2O5.

Tomēr, pateicoties daudz augstākai sadegšanas temperatūrai, ko izraisa augsta cilindru kompresija un turbo vai kompresors, dīzeļdzinēji rada daudz augstākas NOx emisijas no dzinēja nekā dzirksteļaizdedzes benzīna dzinēji.

Nesenā selektīvās katalītiskās samazināšanas (SCR) pieejamība ļauj pareizi aprīkotam dīzeļdzinējam izplūdes caurulē emitēt līdzīgas NOx vērtības, salīdzinot ar tipisku benzīna dzinēju ar trīsceļu katalizatoru.

Turklāt dīzeļdegvielas oksidācijas katalizators ievērojami palielina NO2 frakciju “Nox”, oksidējot vairāk nekā 50% NO, izmantojot skābekļa pārpalikumu dīzeļdegvielas izplūdes gāzēs.
Vēlmi izstrādāt Nox sensoru rada vides faktori. NOx gāzes var izraisīt dažādas problēmas, piemēram, smogu un skābos lietus.

Daudzas valdības visā pasaulē ir pieņēmušas likumus, lai ierobežotu emisijas (kopā ar citām sadegšanas gāzēm, piemēram, Sox (sēra oksīdi), CO (oglekļa monoksīds) un CO2 (oglekļa dioksīds) un ogļūdeņražiem).

Uzņēmumi ir sapratuši, ka viens no veidiem, kā samazināt NOx emisijas, ir vispirms tās atklāt un pēc tam izmantot kādu atgriezeniskās saites cilpu sadegšanas procesā, samazinot NOx veidošanos, piemēram, optimizējot sadegšanu vai reģenerējot NOx uztvērējus.

Līdzīgas ziņas

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.