Što je NOx senzor?

NOx-Sensor je samostalni, višenamjenski senzor, koji mjeri koncentraciju NOx i omjer zrak/gorivo u ispušnom plinu. Sustav senzora sastoji se od keramičkog senzora NOx koji je povezan s mikroprocesorom. Komunikacijom s upravljanjem motora vozila, sustav osigurava optimalnu kontrolu ključnih parametara motora kao što su recirkulacija ispušnih plinova, omjer goriva i zraka i, za SCR…

|

Smart Nox senzor

Diesel automobilski dio s velikim brojem kvarova potreban za propise o emisijama. Uvod Nox senzor, puni naziv je Senzor dušikovog oksida, koristi se za otkrivanje razine dušikovog oksida koji emitiraju dizelska vozila, kako bi se osigurala usklađenost s propisima o emisijama. Većina motora ima dva Nox senzora: uzvodni i nizvodni senzor. Kao stroga Nox regulativa, precizna Nox…

|

Zašto je potreban Nox senzor

Pojam Nox predstavlja nekoliko oblika dušikovih oksida kao što su NO (dušikov oksid), NO2 (dušikov dioksid) i N2O (dušikov oksid, također poznat kao plin za smijeh). U benzinskom motoru, NO je najčešći oblik NOx oko 93%, dok je NO2 oko 5%, a ostatak je N2O. Postoje i drugi oblici NOx kao što je N2O4 (dimer NO2), koji postoji samo…