DEF injektor uree

DEF injektor uree

Diesel Exhaust Fluid (DEF) Injektor T401183 ključna je komponenta u SCR (Selective Catalytic Reduction) sustavu naknadne obrade koji se koristi za obradu ispušnih plinova iza motora. Injektor se koristi za ubrizgavanje malih količina ispušne tekućine dizela (DEF) u ispušni plin uzvodno od katalizatora, gdje se isparava i razgrađuje stvarajući amonijak i ugljični dioksid. Amonijak (NH3) je željeni spoj koji zajedno sa SCR katalizatorom pretvara NOx u bezopasni dušik (N2) i vodu (H2O). Svrha SCR sustava je smanjiti razine NOx (dušikovih oksida koji se emitiraju iz motora) koji su štetni za naše zdravlje i okoliš.

Načini na koje učimo kroz igru