Komercijalna primjena urea-SCR sustava ovisila je o razvoju ne samo katalizatora, već i sustava za doziranje i ubrizgavanje uree. Povećanje učinkovitosti pretvorbe NOx u SCR sustavima koje je viđeno od lansiranja SCR tehnologije na dizel motore oko 2005. uvelike je zahvalno napretku u kontroli SCR i ubrizgavanju uree. Glavne funkcije sustava za doziranje i ubrizgavanje uree uključuju:

  • Doziranje točne količine uree potrebne za SCR reakcije s NOx, i
  • Temeljito miješanje uree i amonijaka s ispušnim plinovima.

Količina ubrizgane uree mora odgovarati potražnji za amonijakom koja odgovara količini NOx koji ulazi u katalizator i učinkovitosti pretvorbe NOx u danim radnim uvjetima (temperatura katalizatora i brzina prostora). Ako je količina amonijaka nedovoljna, dio NOx koji bi se inače mogao smanjiti ostat će nepretvoren, što rezultira kaznom pretvorbe NOx. Ako je količina ubrizganog amonijaka veća nego što se može potrošiti u SCR reakcijama, to će uzrokovati neprihvatljivo veliko iskliznuće amonijaka. U sustavima koji uključuju katalizator klizanja amonijaka, dio amonijaka može se oksidirati natrag u NO, čime se smanjuje učinkovita pretvorba NOx.