DEF מזרק אוריאה

DEF מזרק אוריאה

מזרק נוזל פליטה דיזל (DEF) T401183 הוא מרכיב מפתח במערכת הטיפול לאחר SCR (סלקטיבי קטליטי צמצום) המשמשת לטיפול בגזי פליטה במורד המנוע. המזרק משמש להזרקת כמויות קטנות של נוזל פליטת דיזל (DEF) לתוך הפליטה במעלה הזרם, שם הוא מתאדה ומתפרק ליצירת אמוניה ופחמן דו חמצני. האמוניה (NH3) היא התרכובת הרצויה אשר בשילוב עם זרז SCR, ממירה את ה-NOx לחנקן לא מזיק (N2) ומים (H2O). מטרת מערכת ה-SCR היא להפחית רמות של NOx (תחמוצות חנקן הנפלטות ממנועים) המזיקות לבריאותנו ולסביבה.

הדרכים שבהן אנו לומדים באמצעות משחק