MAN Truck & Bus היא יצרנית עולמית מובילה של משאיות, אוטובוסים ומנועים כבדים. במנועי הדיזל שלהם, MAN משתמש בחיישני NOx (תחמוצות חנקן) כדי לנטר ולשלוט בפליטות של תחמוצות חנקן מזיקות. חיישנים אלו חיוניים לעמידה בתקנות פליטה מחמירות ולהבטחת ביצועי מנוע מיטביים.

תפקידו העיקרי של חיישן MAN NOx הוא למדוד את ריכוז תחמוצות החנקן בגזי הפליטה. זהו מרכיב מרכזי של מערכת הפחתה קטליטית סלקטיבית (SCR), אשר מפחיתה את פליטת ה-NOx על ידי הזרקת תמיסה מבוססת אוריאה (נוזל פליטה של דיזל או DEF) לזרם הפליטה. חיישן ה-NOx מספק נתונים בזמן אמת על רמות ה-NOx ליחידת בקרת המנוע (ECU), ומאפשר לה להתאים את כמות ה-DEF המוזרקת כדי להשיג את ההפחתה הרצויה בפליטת ה-NOx.

חיישני NOx של MAN מקורי (OE) מתוכננים ומיוצרים כדי לעמוד בדרישות הספציפיות של מנועי MAN. חיישנים אלו בנויים כדי לספק מדידות מדויקות ואמינות, תוך הבטחת ביצועי מנוע מיטביים ועמידה בתקנות הפליטה.

לסיכום, הפונקציות העיקריות של חיישן MAN NOx הן:

 1. מדוד את ריכוז ה-NOx בגזי הפליטה.
 2. ספק נתונים בזמן אמת ל-ECU להזרקת DEF אופטימלית.
 3. הקפידו על עמידה בתקנות הפליטה המחמירות.
 4. שמור על ביצועי מנוע אופטימליים.

הנה כמה מספרי OE של חיישן MAN NOx, יחד עם הדגמים שהם תואמים אליהם:

 • 1. 51.11615-0194 – דגמי MAN TGL, TGM, TGS, TGX ו-S2000 
 • 2. 51.11615-0217 – דגמי MAN TGL, TGM, TGS, TGX ו-S2000 
 • 3. 51.11615-0328 – דגמי MAN TGS, TGX, TGM ו-TGL 
 • 4. 51.11615-0500 – דגמי MAN TGL, TGM, TGS, TGX ו-S2000 
 • 5. 51.11615-0318 – דגמי MAN TGS, TGX, TGM ו-TGL 
 • 6. 51.11615-0427 – דגמי MAN TGS, TGX ו-TGM 
 • 7. 51.11615-0426 – דגמי MAN TGS, TGX ו-TGM 
 • 8. 51.11615-0233 – MAN דגמי TGS ו-TGX 
 • 9. 51.11615-0195 – דגמי MAN TGS ו-TGX
 • 10. 51.11615-0196 – דגמי MAN TGL, TGM, TGS, TGX ו-S2000
 • 11. 51.11615-0378 – דגמי MAN TGL, TGM, TGS ו-TGX
 • 12. 51.11615-0327 – MAN דגמי TGS ו-TGX
 • 13. 51.11615-0501 – דגמי MAN TGL, TGM, TGS, TGX ו-S2000
 • 14. 81.25902-0049 – MAN דגמי TGS ו-TGX
 • 15. 51.11615-0316 – MAN דגמי TGS ו-TGX
 • 16. 51.11615-0324 – דגמי MAN TGM, TGL, TGS ו-TGX
 • 17. 81.25902-0053 - דגמי MAN TGM, TGL, TGS ו-TGX
 • 18. 51.11615-0356 – MAN דגמי TGS ו-TGX
 • 19. 51.11615-0290 – MAN דגמי TGA ו-TGX
 • 20. 81.25902-0047 – MAN דגמי TGM ו-TGL
 • 21. 81.25902-0039 – MAN דגמי TGM ו-TGL
 • 22. 81.25902-0037 – MAN דגמי TGM ו-TGL
 • 23. 81.25902-0033 – MAN דגמי TGA ו-TGX
 • 24. 81.25902-0020 – דגמי MAN TGA ו-TGX
 • 25. 51.11615-0275 – MAN דגמי TGA ו-TGX
 • 26. 81.25902-0064 – דגמי MAN TGM, TGL, TGS ו-TGX
 • 27. 51.11615-0291 – MAN דגמי TGA ו-TGX