Urea-SCR-järjestelmien kaupallinen käyttöönotto ei riippunut vain katalyytin, vaan myös urean annostelu- ja ruiskutusjärjestelmän kehittämisestä. SCR-järjestelmien NOx-konversiotehokkuuden kasvu, joka on nähty SCR-teknologian lanseerauksen jälkeen dieselmoottoreissa noin vuonna 2005, johtuu suurelta osin SCR-ohjauksen ja urean ruiskutuksen edistymisestä. Urean annostelu- ja injektiojärjestelmän päätoimintoihin kuuluvat:

  • Annostetaan tarkka määrä ureaa, joka tarvitaan SCR-reaktioihin NOx:n kanssa, ja
  • Sekoita urea ja ammoniakki huolellisesti pakokaasun kanssa.

Ruiskutetun urean määrän on vastattava ammoniakin tarvetta, joka vastaa katalyyttiin tulevan NOx:n määrää ja NOx:n konversiotehokkuutta tietyissä käyttöolosuhteissa (katalyytin lämpötila ja tilan nopeus). Jos ammoniakin määrä on riittämätön, osa NOx:sta, joka muuten voitaisiin vähentää, jää muuttumatta, mikä johtaa NOx-konversioon. Jos ruiskutettavan ammoniakin määrä on suurempi kuin mitä SCR-reaktioissa voidaan kuluttaa, se aiheuttaa liian suuren ammoniakin lipsun. Järjestelmissä, jotka sisältävät ammoniakin liukukatalysaattorin, osa ammoniakista voi hapettua takaisin NO:ksi, mikä vähentää tehokasta NOx-konversiota.