|

BMW NOx anduri SCR süsteem

Mõõdab NOx taset heitgaasides pärast diislikütuse tahkete osakeste filtrit, mis on osa teie BMW SCR-süsteemist, sisaldab juhtmoodulit Diiselmootoriga sõidukitel, eriti turboülelaaduriga diiselmootoritel, on heitgaaside temperatuur väga kõrge süütetsüklist tuleneva rõhu ja kuumuse tõttu. . Selle eesmärk on vähendada tahma kogust…

|

Nutikas mürgistusandur

Heitkoguste määruste jaoks nõutav kõrge veatasemega diiselmootorite osa. Sissejuhatus Lämmastikoksiidiandur, täisnimetus on lämmastikoksiidiandur, mida kasutatakse diiselmootoriga sõidukite poolt eralduvate lämmastikoksiidide taseme tuvastamiseks, et tagada vastavus heitkoguste eeskirjadele. Enamikul mootoritest on kaks NOx-andurit: ülesvoolu ja allavoolu andur. Kuna ranged NOx eeskirjad, täpsed NOx...