Τι είναι ο αισθητήρας NOx;

Ο αισθητήρας NOx είναι ένας αυτόνομος, πολυλειτουργικός αισθητήρας, ο οποίος μετρά τη συγκέντρωση NOx και την αναλογία αέρα/καυσίμου στα καυσαέρια. Το σύστημα αισθητήρων περιλαμβάνει έναν κεραμικό αισθητήρα NOx συνδεδεμένο με έναν μικροεπεξεργαστή. Επικοινωνώντας με τη διαχείριση του κινητήρα του οχήματος, το σύστημα διασφαλίζει τον βέλτιστο έλεγχο των βασικών παραμέτρων του κινητήρα, όπως η ανακύκλωση των καυσαερίων, η αναλογία καυσίμου-αέρα και, για το SCR…

Εισαγωγή κωδικού σφάλματος αισθητήρα Nox

Όταν εμφανίζεται ένας κωδικός σφάλματος στο ταμπλό σας, είναι πιθανό ένα μέρος του αυτοκινήτου σας να μην λειτουργεί σωστά ή να χρειάζεται αντικατάσταση. Εάν το αυτοκίνητό σας έχει εμφανιστεί CEL και αφού κάνετε διαγνωστικά λαμβάνετε τους ακόλουθους κωδικούς σφάλματος P229F62, P229F, P229E, P2200, P2201 ή P2202, P11DC, P11CC, P11DB ή P20EE, σημαίνει…

|

Εύρεση βλάβης αισθητήρα NOx

Όπως κάθε άλλο εξάρτημα του αυτοκινήτου, έτσι και οι αισθητήρες NOx παρουσιάζουν βλάβες και πρέπει να τους επισκευάσετε ή να τους αντικαταστήσετε για να επαναφέρετε το αυτοκίνητό σας σε σωστή κατάσταση λειτουργίας. Ευτυχώς, όταν οι αισθητήρες αποτυγχάνουν, δίνουν διάφορα συμπτώματα που περιλαμβάνουν: Ανάβουν οι προειδοποιητικές λυχνίες του κινητήρα. Ενώ ο αισθητήρας NOx δεν είναι τοποθετημένος στο χώρο του κινητήρα, η αποτυχία του...

|

Τι συμβαίνει όταν τα NOx δεν λειτουργούν

όταν ο αισθητήρας NOx δεν λειτουργεί, υπάρχουν πολλά σφάλματα που εμφανίζονται στο ταμπλό, το όχημα δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά, ο αισθητήρας Nox είναι μέρος του συστήματος SCR, οπότε θα βρείτε επίσης το σφάλμα του συστήματος SCR. Αυτά τα σφάλματα περιλαμβάνουν αυξημένη κατανάλωση καυσίμου, ασταθές και ακανόνιστο ρελαντί, όλα αυτά είναι σημάδια ότι ο αισθητήρας Nox θα μπορούσε να...

|

Έξυπνος αισθητήρας Nox

Ένα μέρος αυτοκινήτου ντίζελ υψηλής αστοχίας που απαιτείται για τους κανονισμούς εκπομπών. Εισαγωγή Αισθητήρας οξειδίων του αζώτου, το πλήρες όνομα είναι Αισθητήρας οξειδίων του αζώτου, που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση του επιπέδου οξειδίων του αζώτου που εκπέμπεται από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους κανονισμούς εκπομπών. Οι περισσότεροι κινητήρες διαθέτουν δύο αισθητήρες Nox: έναν ανάντη και έναν κατάντη αισθητήρα. Καθώς ο αυστηρός κανονισμός για τα Nox, η ακριβής μέτρηση των Nox...

|

Γιατί χρειάζεστε αισθητήρα Nox

Ο όρος Nox αντιπροσωπεύει διάφορες μορφές οξειδίων του αζώτου, όπως NO (οξείδιο του αζώτου), NO2 (διοξείδιο του αζώτου) και N2O (οξείδιο του αζώτου, επίσης γνωστό ως αέριο γέλιου). Σε έναν βενζινοκινητήρα, το NO είναι η πιο κοινή μορφή NOx με περίπου 93%, ενώ το NO2 είναι περίπου 5% και το υπόλοιπο είναι N2O. Υπάρχουν και άλλες μορφές NOx, όπως το N2O4 (το διμερές του NO2), το οποίο υπάρχει μόνο...

|

Λειτουργία αισθητήρα Nox

Οι αισθητήρες NOx των αυτοκινήτων είναι κυρίως αμπερομετρικού τύπου, με δύο ή τρεις ηλεκτροχημικές κυψέλες σε παρακείμενους θαλάμους. Το πρώτο κελί αντλεί ηλεκτροχημικά O 2 από το δείγμα, ώστε να μην παρεμβαίνει στη μέτρηση των NOx στο δεύτερο κελί. Οι εμπορικοί αισθητήρες, που διατίθενται από διάφορους προμηθευτές, χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο των NOx...