Kommerciel anvendelse af urea-SCR-systemer afhang af udviklingen af ikke kun katalysatoren, men også urea-doserings- og injektionssystemet. Den stigning i NOx-konverteringseffektiviteten af SCR-systemer, der er set siden lanceringen af SCR-teknologi på dieselmotorer omkring 2005, skyldes i høj grad fremskridt inden for SCR-kontrol og urinstofindsprøjtning. De vigtigste funktioner i urinstofdoserings- og injektionssystemet omfatter:

  • Dosering af den præcise mængde urinstof, der er nødvendig for SCR-reaktionerne med NOx, og
  • Blanding af urinstof og ammoniak grundigt med udstødningsgassen.

Mængden af indsprøjtet urinstof skal svare til ammoniakbehovet svarende til mængden af NOx, der kommer ind i katalysatoren og NOx-omdannelseseffektiviteten ved givne driftsbetingelser (katalysatortemperatur og rumhastighed). Hvis mængden af ammoniak er utilstrækkelig, vil en brøkdel af NOx, som ellers kunne reduceres, forblive uomdannet, hvilket resulterer i en NOx-konverteringsstraf. Hvis mængden af indsprøjtet ammoniak er mere, end der kan forbruges i SCR-reaktionerne, vil det medføre en uacceptabel høj ammoniakglidning. I systemer, der omfatter en ammoniak-slip-katalysator, kan noget af ammoniakken oxideres tilbage til NO, hvilket reducerer den effektive NOx-omdannelse.