Pan fyddwch yn defnyddio ein gwasanaethau, rydych yn ymddiried ynom gyda'ch gwybodaeth. Rydym yn deall bod hwn yn gyfrifoldeb mawr ac yn gweithio'n galed i ddiogelu eich gwybodaeth a'ch rhoi mewn rheolaeth.

Bwriad y Polisi Preifatrwydd hwn yw eich helpu i ddeall pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, pam rydym yn ei chasglu, a sut y gallwch chi ddiweddaru, rheoli, allforio a dileu eich gwybodaeth.

Polisi Preifatrwydd

Cludo a Chyflenwi

Polisi Dychwelyd

Polisi Ad-daliad