Diolch am brynu ein cynnyrch yn www.shrautoparts.com a weithredir gan SHR Autosensor Tech Limited.

Er mwyn bod yn gymwys i gael ad-daliad, mae'n rhaid i chi ddychwelyd y cynnyrch o fewn 30 diwrnod calendr i'ch pryniant. Rhaid i'r cynnyrch fod yn yr un cyflwr ag yr ydych yn ei dderbyn a heb ei ddifrodi mewn unrhyw ffordd.

Unwaith y byddwn yn derbyn eich eitem, byddwn yn ei harchwilio ac yn eich hysbysu ein bod wedi derbyn eich eitem a ddychwelwyd
eitem. Byddwn yn eich hysbysu ar unwaith o statws eich ad-daliad ar ôl archwilio'r eitem.

Ar ôl i ni dderbyn eich eitem, bydd ein tîm o weithwyr proffesiynol yn ei harchwilio ac yn prosesu'ch ad-daliad. Bydd yr arian yn cael ei ad-dalu i'r dull talu gwreiddiol a ddefnyddiwyd gennych yn ystod y pryniant. Ar gyfer taliadau cerdyn credyd gall gymryd 5 i 10 diwrnod busnes i ad-daliad ymddangos ar gyfriflen eich cerdyn credyd.

Os caiff y cynnyrch ei ddifrodi mewn unrhyw ffordd, neu os ydych wedi dechrau dychwelyd ar ôl i 30 diwrnod calendr fynd heibio, ni fyddwch yn gymwys i gael ad-daliad.

Os oes unrhyw beth yn aneglur neu os oes gennych fwy o gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm cymorth cwsmeriaid.