grŵp o bobl mewn ystafell gynadledda

Er ein bod yn allforio llawer iawn i Ewrop a Gogledd America, nid ydym eto i sefydlu sianeli dosbarthu yn Ewrop a'r Unol Daleithiau. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am asiantaethau i'n cynrychioli. Os ydych chi'n teimlo'n dueddol o drafod cyfleoedd ar gyfer cydweithredu a buddion i'r ddwy ochr, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Cwblhewch y Ffurflen Ymholiad hon i gael gwybodaeth ychwanegol am ein gwasanaethau neu anfon cwynion personol. Byddwn yn dadansoddi eich ymholiad ac yn dychwelyd atoch yn fuan trwy e-bost neu ffôn.