Chwistrellwr Wrea DEF

Chwistrellwr Wrea DEF

Mae Chwistrellwr Hylif Gwacáu Diesel (DEF) T401183 yn elfen allweddol yn y system ôl-driniaeth AAD (Gostyngiad Catalytig Dewisol) a ddefnyddir i drin nwy gwacáu i lawr yr afon o'r injan. Defnyddir y chwistrellwr i chwistrellu symiau bach o hylif gwacáu disel (DEF) i'r bibell wacáu i fyny'r afon o gatalydd, lle mae'n anweddu ac yn dadelfennu i ffurfio amonia a charbon deuocsid. Yr amonia (NH3) yw'r cyfansoddyn dymunol sydd, ar y cyd â'r catalydd SCR, yn trosi'r NOx i nitrogen diniwed (N2) a dŵr (H2O). Pwrpas y system AAD yw lleihau lefelau NOx (ocsidau nitrogen a allyrrir o beiriannau) sy'n niweidiol i'n hiechyd a'r amgylchedd.

Y ffyrdd rydyn ni'n dysgu trwy chwarae