Sut mae trwsio synhwyrydd NOx diffygiol?

Os ydych chi wedi rhedeg diagnostig ac wedi penderfynu bod gan eich car broblem synhwyrydd NOx, mae gennych ddau opsiwn: atgyweirio'r synhwyrydd neu ailosod y synhwyrydd diffygiol. Nid yw synhwyrydd o ansawdd da yn dod yn rhad, felly dylech geisio trwsio'r synhwyrydd diffygiol a dim ond os nad ydych wedi methu â'i atgyweirio y dylech chi geisio ei ailosod.

|

Darganfod Methiant Synhwyrydd NOx

Fel unrhyw ran car arall, mae'r synwyryddion NOx hefyd yn methu, ac mae'n rhaid i chi eu trwsio neu eu disodli i adfer eich car i gyflwr gweithio cywir. Yn ffodus, pan fydd y synwyryddion yn methu, maent yn rhoi nifer o symptomau sy'n cynnwys: Mae goleuadau rhybudd yr injan yn dod ymlaen. Er nad yw'r synhwyrydd NOx wedi'i osod ar fae'r injan, mae ei fethiant ...

|

Beth sy'n digwydd pan nad yw NOx yn gweithio

pan nad yw'r synhwyrydd NOx yn gweithio, mae yna lawer o wallau yn cael eu harddangos ar y dangosfwrdd, ni all y cerbyd weithio'n dda, mae synhwyrydd Nox yn rhan o system AAD, felly fe welwch fai system AAD hefyd. Mae'r diffygion hyn yn cynnwys mwy o ddefnydd o danwydd, segurdod ansefydlog ac afreolaidd, mae'r rhain i gyd yn arwyddion y gallai'r Nox Sensor…

|

Synhwyrydd Nox Smart

Rhan Modurol Diesel Methiant Uchel sy'n Ofynnol ar gyfer Rheoliadau Allyriadau. Cyflwyniad Synhwyrydd Nox, enw llawn yw Synhwyrydd Nitrogen Ocsid, a ddefnyddir i ganfod lefel y nitrogen ocsid sy'n cael ei ollwng gan gerbydau diesel, er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau allyriadau. Mae'r rhan fwyaf o beiriannau'n cynnwys dau synhwyrydd Nox: synhwyrydd i fyny'r afon ac i lawr yr afon. Fel rheoliad Nox llym, mae Nox manwl gywir…