Beth yw Synhwyrydd NOx?

Synhwyrydd amlswyddogaethol, annibynnol yw NOx-Sensor, sy'n mesur crynodiad NOx a chymhareb aer/tanwydd yn y nwy gwacáu. Mae'r system synhwyrydd yn cynnwys synhwyrydd NOx ceramig sy'n gysylltiedig â microbrosesydd. Trwy gyfathrebu â rheolaeth injan y cerbyd, mae'r system yn sicrhau rheolaeth optimaidd ar baramedrau injan allweddol megis ailgylchredeg nwyon gwacáu, cymhareb aer tanwydd ac, ar gyfer AAD…

|

Darganfod Methiant Synhwyrydd NOx

Fel unrhyw ran car arall, mae'r synwyryddion NOx hefyd yn methu, ac mae'n rhaid i chi eu trwsio neu eu disodli i adfer eich car i gyflwr gweithio cywir. Yn ffodus, pan fydd y synwyryddion yn methu, maent yn rhoi nifer o symptomau sy'n cynnwys: Mae goleuadau rhybudd yr injan yn dod ymlaen. Er nad yw'r synhwyrydd NOx wedi'i osod ar fae'r injan, mae ei fethiant ...

|

Beth sy'n digwydd pan nad yw NOx yn gweithio

pan nad yw'r synhwyrydd NOx yn gweithio, mae yna lawer o wallau yn cael eu harddangos ar y dangosfwrdd, ni all y cerbyd weithio'n dda, mae synhwyrydd Nox yn rhan o system AAD, felly fe welwch fai system AAD hefyd. Mae'r diffygion hyn yn cynnwys mwy o ddefnydd o danwydd, segurdod ansefydlog ac afreolaidd, mae'r rhain i gyd yn arwyddion y gallai'r Nox Sensor…

|

Synhwyrydd Nox Smart

Rhan Modurol Diesel Methiant Uchel sy'n Ofynnol ar gyfer Rheoliadau Allyriadau. Cyflwyniad Synhwyrydd Nox, enw llawn yw Synhwyrydd Nitrogen Ocsid, a ddefnyddir i ganfod lefel y nitrogen ocsid sy'n cael ei ollwng gan gerbydau diesel, er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â rheoliadau allyriadau. Mae'r rhan fwyaf o beiriannau'n cynnwys dau synhwyrydd Nox: synhwyrydd i fyny'r afon ac i lawr yr afon. Fel rheoliad Nox llym, mae Nox manwl gywir…