Roedd defnydd masnachol o systemau wrea-SCR yn dibynnu ar ddatblygiad nid yn unig y catalydd, ond hefyd y system dosio a chwistrellu wrea. Mae'r cynnydd yn effeithlonrwydd trosi NOx systemau AAD a welwyd ers lansio technoleg AAD ar beiriannau diesel tua 2005 yn bennaf oherwydd datblygiadau mewn rheolaeth AAD a chwistrelliad wrea. Mae prif swyddogaethau'r system dosio a chwistrellu wrea yn cynnwys:

  • Dosio'r union swm o wrea sydd ei angen ar gyfer yr adweithiau AAD â NOx, a
  • Cymysgu wrea ac amonia yn drylwyr gyda'r nwy gwacáu.

Rhaid i faint o wrea wedi'i chwistrellu gyfateb i'r galw am amonia sy'n cyfateb i faint o NOx sy'n mynd i mewn i'r catalydd ac effeithlonrwydd trosi NOx o dan amodau gweithredu penodol (tymheredd catalydd a chyflymder gofod). Os yw swm yr amonia yn annigonol, bydd ffracsiwn o NOx y gellid ei leihau fel arall yn aros heb ei drosi, gan arwain at gosb trosi NOx. Os yw swm yr amonia wedi'i chwistrellu yn fwy nag y gellir ei fwyta yn yr adweithiau SCR, bydd yn achosi llithriad amonia annerbyniol o uchel. Mewn systemau sy'n cynnwys catalydd slip amonia, gall rhywfaint o'r amonia gael ei ocsidio yn ôl i NO, gan leihau'r trawsnewidiad NOx effeithiol.