1. Co je to čidlo NOx? Senzor NOx je typ senzoru, který měří množství oxidů dusíku (NOx) ve výfukovém systému vozidla.
 2. Co jsou oxidy dusíku? Oxidy dusíku jsou skupinou plynů, které vznikají při spalování paliva při vysokých teplotách, například v motorech vozidel. Patří mezi ně oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO2).
 3. Proč je důležité měřit emise NOx? Emise NOx přispívají ke znečištění ovzduší a mohou mít negativní účinky na lidské zdraví, včetně respiračních problémů a zvýšeného rizika srdečních chorob.
 4. Jaké typy snímačů NOx existují? Existují dva hlavní typy snímačů NOx: amperometrické a potenciometrické.
 5. Jak funguje amperometrický senzor NOx? Amperometrický snímač NOx měří množství kyslíku ve výfukových plynech před a po průchodu přes snímací elektrodu. Rozdíl v hladinách kyslíku udává množství přítomných NOx.
 6. Jak funguje potenciometrické čidlo NOx? Potenciometrický snímač NOx měří rozdíl napětí mezi dvěma elektrodami ve výfukových plynech. Tento rozdíl napětí je úměrný množství přítomných NOx.
 7. Jaké jsou výhody použití senzoru NOx? Použití senzoru NOx může pomoci snížit emise a zlepšit kvalitu ovzduší. Může také zlepšit účinnost a výkon motoru.
 8. Lze senzor NOx použít pro benzínové a naftové motory? Ano, snímač NOx lze použít pro benzínové i naftové motory.
 9. Jak často je třeba vyměnit snímač NOx? Životnost senzoru NOx se může lišit v závislosti na značce a modelu vozidla, ale obvykle trvá přibližně 100 000 mil.
 10. Kolik stojí výměna čidla NOx? Náklady na výměnu snímače NOx se mohou lišit v závislosti na značce a modelu vozidla, ale obvykle se pohybují od $200 do $500.
 11. Jak poznáte, že snímač NOx nefunguje správně? Nefunkční snímač NOx může způsobit řadu příznaků, včetně sníženého výkonu motoru, zvýšených emisí a rozsvícených varovných světel na palubní desce.
 12. Lze čidlo NOx vyčistit? Nedoporučuje se čistit snímač NOx, protože by mohlo dojít k poškození snímače.
 13. Lze opravit čidlo NOx? Ve většině případů nelze snímač NOx opravit a musí být vyměněn, pokud nefunguje správně.
 14. Jak vyměníte čidlo NOx? Výměna snímače NOx obvykle zahrnuje odpojení starého snímače a připojení nového. Pro konkrétní pokyny se však doporučuje konzultovat příručku vozidla nebo kvalifikovaného mechanika.
 15. Lze senzor NOx recyklovat? Ano, senzor NOx lze recyklovat. Je důležité starý senzor správně zlikvidovat, aby nedošlo k poškození životního prostředí.
 16. Může snímač NOx způsobit rozsvícení kontrolky motoru? Ano, nefunkční snímač NOx může způsobit rozsvícení kontrolky motoru.
 17. Lze resetovat čidlo NOx? Ve většině případů snímač NOx nelze resetovat a musí být vyměněn, pokud nefunguje správně.
 18. Jak senzor NOx ovlivňuje emise? Senzor NOx může pomoci snížit emise detekcí a měřením množství NOx přítomných ve výfukových plynech.
 19. Jaký je rozdíl mezi senzorem NOx a senzorem kyslíku? Senzor NOx měří množství oxidů dusíku ve výfukových plynech, zatímco senzor kyslíku měří množství přítomného kyslíku.
 20. Jak senzor NOx ovlivňuje spotřebu paliva? Správně fungující snímač NOx může zlepšit spotřebu paliva tím, že umožní motoru pracovat efektivněji.
 21. Jak snímač NOx ovlivňuje výkon motoru? Správně fungující snímač NOx může zlepšit výkon motoru tím, že umožní motoru pracovat efektivněji.
 22. Co je technologie SCR? Selektivní katalytická redukce (SCR) je technologie používaná ke snížení emisí NOx u dieselových motorů. Jedná se o vstřikování roztoku močoviny do výfukového systému, který reaguje s NOx za vzniku neškodného dusíku a vody.
 23. Jak funguje senzor NOx s technologií SCR? Čidlo NOx se používá k měření množství NOx ve výfukových plynech před a po jejich průchodu systémem SCR. To umožňuje systému upravit množství vstřikovaného roztoku močoviny pro optimalizaci snížení NOx.
 24. Co je DEF? Diesel výfuková kapalina (DEF) je roztok močoviny a vody, který se používá v systémech SCR ke snížení emisí NOx.
 25. Jak často je třeba doplňovat DEF? Frekvence doplňování DEF se může lišit v závislosti na značce a modelu vozidla, ale obvykle se pohybuje od každých 5 000 až 10 000 mil.
 26. Lze vyměnit snímač NOx bez výměny celého systému SCR? Ano, ve většině případů lze snímač NOx vyměnit bez výměny celého systému SCR.
 27. Jaká je cena DEF? Cena DEF se může lišit v závislosti na značce a modelu vozidla a umístění, ale obvykle se pohybuje od $2 do $3 na galon.
 28. Jak senzor NOx ovlivňuje testování emisí? Správně fungující snímač NOx může pomoci vozidlu projít testem emisí tím, že zajistí, aby byly emise v přijatelných úrovních.
 29. Co se stane, když vozidlo neprojde testováním emisí kvůli vysokým emisím NOx? Pokud vozidlo neprojde testováním emisí kvůli vysokým emisím NOx, může být vyžadováno provedení oprav nebo úprav, aby se emise dostaly na přijatelnou úroveň.
 30. Jaká je typická životnost senzoru NOx? Životnost senzoru NOx se může lišit v závislosti na značce a modelu vozidla a jízdních podmínkách, ale obvykle trvá přibližně 100 000 mil.
 31. Lze otestovat čidlo NOx? Ano, snímač NOx lze testovat pomocí specializovaného diagnostického zařízení.
 32. Může selhat snímač NOx, pokud vozidlo nejezdí často? Ano, snímač NOx může selhat, pokud vozidlo nejezdí často, protože snímač se může časem ucpat nebo kontaminovat.
 33. Může dojít k poruše snímače NOx, pokud vozidlo jezdí pouze na krátké jízdy? Ano, snímač NOx může selhat, pokud vozidlo jezdí pouze na krátké jízdy, protože snímač nemusí mít dostatek času na zahřátí a správnou funkci.
 34. Jaký je doporučený způsob jízdy pro udržení správně fungujícího snímače NOx? Pro udržení správně fungujícího snímače NOx se doporučuje alespoň jednou týdně jet s vozidlem dálniční rychlostí po dobu alespoň 20 minut.
 35. Jak může porucha snímače NOx ovlivnit katalyzátor? Špatně fungující snímač NOx může způsobit poškození katalyzátoru, protože zvýšené emise NOx mohou způsobit přehřátí a selhání konvertoru.
 36. Jaké jsou náklady na diagnostiku poruchy čidla NOx? Náklady na diagnostiku poruchy snímače NOx se mohou lišit v závislosti na značce a modelu vozidla a umístění, ale obvykle se pohybují od $100 do $200.
 37. Jak senzor NOx ovlivňuje výkon filtru pevných částic? Správně fungující snímač NOx může pomoci zlepšit výkon filtru pevných částic snížením množství sazí a jiných pevných částic.
 38. Může porucha snímače NOx ovlivnit počítač motoru? Ano, nefunkční snímač NOx může ovlivnit počítač motoru a způsobit problémy, jako je snížený výkon a snížená spotřeba paliva.
 39. Jaké jsou příznaky nefunkčního snímače NOx? Příznaky nefunkčního snímače NOx mohou zahrnovat pokles výkonu motoru, sníženou spotřebu paliva, zvýšené emise a rozsvícenou kontrolku motoru.
 40. Může vadný snímač NOx způsobit, že se vozidlo nenastartuje? Ve většině případů by nefunkční snímač NOx nezpůsobil selhání nastartování vozidla.
 41. Jaký je rozdíl mezi senzorem NOx a senzorem kyslíku? Senzor NOx měří množství NOx ve výfukových plynech, zatímco senzor kyslíku měří množství kyslíku ve výfukových plynech.
 42. Lze čidlo NOx vyčistit? Senzor NOx nelze ve většině případů vyčistit a musí být vyměněn, pokud nefunguje správně.
 43. Jak poznáte, že je třeba vyměnit čidlo NOx? Pokud snímač NOx nefunguje správně, obvykle spustí kontrolku motoru a může způsobit další příznaky, jako je snížený výkon motoru a snížená spotřeba paliva.
 44. Kolik stojí výměna čidla NOx? Náklady na výměnu snímače NOx se mohou lišit v závislosti na značce a modelu vozidla a umístění, ale obvykle se pohybují od $200 do $500.
 45. Jak dlouho trvá výměna snímače NOx? Doba potřebná k výměně snímače NOx se může lišit v závislosti na značce a modelu vozidla, ale obvykle trvá přibližně 1-2 hodiny.
 46. Může být senzor NOx nahrazen kutilem? Výměna senzoru NOx obvykle vyžaduje specializované nástroje a odborné znalosti, takže se nedoporučuje pro kutily.
 47. Jak mohu zabránit poruchám snímače NOx? Aby se předešlo poruchám čidel NOx, je důležité udržovat vozidlo podle doporučení výrobce, alespoň jednou týdně jet s vozidlem dálniční rychlostí alespoň 20 minut a používat vysoce kvalitní DEF.
 48. Jaká je záruka na snímač NOx? Záruka na snímač NOx se může lišit v závislosti na výrobci a značce a modelu vozidla, ale obvykle se pohybuje od 1 do 2 let.
 49. Může vadný snímač NOx způsobit, že vozidlo neprojde testováním emisí? Ano, nefunkční snímač NOx může způsobit, že vozidlo neprojde testováním emisí, pokud jsou emise nad přijatelnou úrovní.
 50. Jaký je rozdíl mezi snímačem NOx a analyzátorem NOx? Snímač NOx se používá k měření množství NOx ve výfukových plynech v reálném čase, zatímco analyzátor NOx je laboratorní přístroj používaný k měření množství NOx ve vzorku výfukového plynu.