DEF vstřikovač močoviny

DEF vstřikovač močoviny

Diesel Exhaust Fluid (DEF) Injector T401183 je klíčovou součástí systému následné úpravy SCR (Selective Catalytic Reduction), který se používá k úpravě výfukových plynů za motorem. Vstřikovač se používá ke vstřikování malého množství naftové výfukové kapaliny (DEF) do výfuku před katalyzátorem, kde se odpařuje a rozkládá za vzniku amoniaku a oxidu uhličitého. Amoniak (NH3) je požadovaná sloučenina, která ve spojení s SCR katalyzátorem přeměňuje NOx na neškodný dusík (N2) a vodu (H2O). Účelem systému SCR je snížit úrovně NOx (oxidů dusíku emitovaných z motorů), které jsou škodlivé pro naše zdraví a životní prostředí.

Způsoby, jak se učíme hrou