Komerční nasazení systémů močoviny-SCR záviselo na vývoji nejen katalyzátoru, ale také systému dávkování a vstřikování močoviny. Zvýšení účinnosti přeměny NOx u systémů SCR, které bylo zaznamenáno od uvedení technologie SCR u vznětových motorů kolem roku 2005, je z velké části způsobeno pokrokem v řízení SCR a vstřikování močoviny. Mezi hlavní funkce systému dávkování a vstřikování močoviny patří:

  • Dávkování přesného množství močoviny potřebného pro reakce SCR s NOx a
  • Důkladné promíchání močoviny a čpavku s výfukovými plyny.

Množství vstřikované močoviny musí odpovídat potřebě amoniaku odpovídající množství NOx vstupujícího do katalyzátoru a účinnosti konverze NOx za daných provozních podmínek (teplota katalyzátoru a rychlost proudění). Pokud je množství amoniaku nedostatečné, část NOx, která by jinak mohla být redukována, zůstane nekonvertována, což má za následek snížení konverze NOx. Pokud je množství vstřikovaného amoniaku větší, než může být spotřebováno v reakcích SCR, způsobí to nepřijatelně vysoký skluz amoniaku. V systémech, které obsahují katalyzátor skluzu amoniaku, může být část amoniaku oxidována zpět na NO, čímž se sníží účinná konverze NOx.