MAN Truck & Bus е водещ световен производител на тежкотоварни камиони, автобуси и двигатели. В своите дизелови двигатели MAN използва сензори за NOx (азотни оксиди) за наблюдение и контрол на емисиите на вредни азотни оксиди. Тези сензори са от съществено значение за спазване на строгите разпоредби за емисии и осигуряване на оптимална работа на двигателя.

Основната функция на сензора MAN NOx е да измерва концентрацията на азотни оксиди в отработените газове. Това е ключов компонент на системата за селективна каталитична редукция (SCR), която намалява емисиите на NOx чрез инжектиране на разтвор на базата на урея (течност за дизелови изгорели газове или DEF) в потока отработени газове. Сензорът за NOx предоставя данни в реално време за нивата на NOx към блока за управление на двигателя (ECU), което му позволява да регулира количеството инжектиран DEF, за да постигне желаното намаляване на емисиите на NOx.

Сензорите за NOx на MAN за оригинално оборудване (OE) са проектирани и произведени, за да отговорят на специфичните изисквания на двигателите MAN. Тези сензори са създадени да осигурят точни и надеждни измервания, като гарантират оптимална работа на двигателя и съответствие с разпоредбите за емисиите.

В обобщение, основните функции на сензора за NOx на MAN са:

 1. Измерете концентрацията на NOx в отработените газове.
 2. Осигурете данни в реално време на ECU за оптимално инжектиране на DEF.
 3. Осигурете съответствие със строгите разпоредби за емисии.
 4. Поддържайте оптимална работа на двигателя.

Ето някои OE номера на сензори за NOx на MAN, заедно с моделите, с които са съвместими:

 • 1. 51.11615-0194 – MAN модели TGL, TGM, TGS, TGX и S2000 
 • 2. 51.11615-0217 – MAN модели TGL, TGM, TGS, TGX и S2000 
 • 3. 51.11615-0328 – MAN модели TGS, TGX, TGM и TGL 
 • 4. 51.11615-0500 – MAN модели TGL, TGM, TGS, TGX и S2000 
 • 5. 51.11615-0318 – MAN модели TGS, TGX, TGM и TGL 
 • 6. 51.11615-0427 – MAN модели TGS, TGX и TGM 
 • 7. 51.11615-0426 – MAN модели TGS, TGX и TGM 
 • 8. 51.11615-0233 – MAN модели TGS и TGX 
 • 9. 51.11615-0195 – MAN модели TGS и TGX
 • 10. 51.11615-0196 – MAN модели TGL, TGM, TGS, TGX и S2000
 • 11. 51.11615-0378 – MAN модели TGL, TGM, TGS и TGX
 • 12. 51.11615-0327 – MAN модели TGS и TGX
 • 13. 51.11615-0501 – MAN модели TGL, TGM, TGS, TGX и S2000
 • 14. 81.25902-0049 – MAN модели TGS и TGX
 • 15. 51.11615-0316 – MAN модели TGS и TGX
 • 16. 51.11615-0324 – MAN модели TGM, TGL, TGS и TGX
 • 17. 81.25902-0053 – MAN модели TGM, TGL, TGS и TGX
 • 18. 51.11615-0356 – MAN модели TGS и TGX
 • 19. 51.11615-0290 – MAN модели TGA и TGX
 • 20. 81.25902-0047 – MAN модели TGM и TGL
 • 21. 81.25902-0039 – MAN модели TGM и TGL
 • 22. 81.25902-0037 – MAN модели TGM и TGL
 • 23. 81.25902-0033 – MAN модели TGA и TGX
 • 24. 81.25902-0020 – MAN модели TGA и TGX
 • 25. 51.11615-0275 – MAN модели TGA и TGX
 • 26. 81.25902-0064 – MAN модели TGM, TGL, TGS и TGX
 • 27. 51.11615-0291 – MAN модели TGA и TGX