Сензорът HINO NOx е компонент в изпускателната система на дизеловите двигатели HINO, който измерва нивото на азотни оксиди (NOx) в отработените газове. Този сензор е от решаващо значение за гарантиране, че двигателят отговаря на стандартите за емисии и работи ефективно.

Сензорът HINO NOx работи, като отчита концентрацията на NOx в отработените газове и изпраща сигнал до контролния модул на двигателя (ECM). След това ECM регулира съотношението въздух-гориво на двигателя и други параметри, за да намали емисиите на NOx.

Ако сензорът HINO NOx се повреди или не работи, това може да причини различни проблеми, включително намалена производителност на двигателя, повишени емисии и дори повреда на двигателя. Важно е сензорът да бъде проверен и сменен, ако е необходимо, за да се гарантира правилна работа на двигателя и съответствие с разпоредбите за емисии.

Ако трябва да смените сензора за NOx на HINO, препоръчително е да се консултирате със сертифициран техник или механик на HINO, за да осигурите правилна инсталация и калибриране.

Ето някои от OE номерата на сензорите за NOx HINO и моделите, които ги използват:

  1. OE номер: 89463-E0050 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  2. OE номер: 89463-E0060 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  3. OE номер: 89463-E0070 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  4. OE номер: 89463-E0080 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  5. OE номер: 89463-E0090 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  6. OE номер: 89463-E0100 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  7. OE номер: 89463-E0110 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  8. OE номер: 89463-E0120 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  9. OE номер: 89463-E0130 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338
  10. OE номер: 89463-E0140 Модел: HINO 238, 258LP, 268, 338

Важно е да се отбележи, че изброените по-горе OE номера и модели не са изчерпателни и могат да варират в зависимост от конкретната година и конфигурация на двигателя. Препоръчително е да се консултирате със сертифициран техник или механик на HINO, за да осигурите правилния избор и монтаж на сензора за NOx за вашето конкретно превозно средство.