Сензорът Cummins NOx е вид сензор, който се използва за измерване на количеството азотни оксиди (NOx) в отработените газове на дизелов двигател. NOx е вреден замърсител, който може да допринесе за смог и киселинен дъжд. Сензорите за NOx на Cummins се използват за намаляване на количеството NOx, което се отделя от дизеловите двигатели.

Сензорите Cummins NOx работят чрез измерване на електрическото съпротивление на сензорен елемент. Сензорният елемент е направен от материал, който е чувствителен към NOx. Когато NOx присъства в отработените газове, той реагира със сензорния елемент, което променя електрическото съпротивление на елемента. След това промяната в електрическото съпротивление се преобразува в сигнал за напрежение, който се изпраща до компютъра на двигателя.

Компютърът на двигателя използва сигнала за напрежение от сензора за NOx, за да регулира впръскването на гориво и съотношението въздух-гориво. Това помага да се намали количеството NOx, което се отделя от двигателя.

Сензорите Cummins NOx са важна част от системите за контрол на дизеловите емисии. Те помагат за намаляване на количеството NOx, което се отделя от дизеловите двигатели, което спомага за подобряване на качеството на въздуха.

Ето някои от предимствата на използването на сензори Cummins NOx:

 • Те могат да помогнат за намаляване на количеството NOx, което се отделя от дизеловите двигатели.
 • Те могат да помогнат за подобряване на качеството на въздуха.
 • Те могат да помогнат за спазването на правителствените разпоредби за емисии.
 • Те могат да помогнат за удължаване на живота на двигателя.

Cummins NOx сензори и превозните средства, които ги използват:

 • Cummins 4326869 NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins 6.7L от 2010-2012 г
  • Използва се и при двигатели Cummins ISB 11.9L и 15L от 2010-2012 г.
 • Cummins 3687930RX NOx сензор
  • Използва се при Cummins EPA13 Automotive 15 литрови двигатели ISX/QSX
 • Cummins BMP9046003 NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins 6.7L от 2013-2019 г
  • Използва се и при двигатели Cummins ISB 11.9L и 15L от 2013-2019 г.
 • Cummins 904-6004 NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins ISX/ISB от 2013-2019 г
 • Изход за сензор за азотен оксид NOx за Cummins 6.7L 10-12 Cummins ISB 11.9L 15L ISX 5WK 6674A 2871978 2894939RX
  • Използва се за двигатели Cummins 6.7L, ISB 11.9L и ISX 15L от 2010-2012 г.
 • Cummins 904-6004 NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins ISX/ISB от 2013-2019 г
 • Изход за сензор за азотен оксид NOx за Cummins 6.7L 10-12 Cummins ISB 11.9L 15L ISX 5WK 6674A 2871978 2894939RX
  • Използва се за двигатели Cummins 6.7L, ISB 11.9L и ISX 15L от 2010-2012 г.
 • Cummins 5WK96674A NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins 6.7L от 2014-2019 г
  • Използва се и при двигатели Cummins ISB 11.9L и 15L от 2014-2019 г.
 • Cummins 5WK96674B NOx сензор
  • Използва се за двигатели Cummins 6.7L от 2020 г. до момента
  • Използва се и при двигатели Cummins ISB 11.9L и 15L от 2020 г. до момента
 • Cummins 5WK96674C NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins L9E от 2020 г. до момента
 • Cummins 5WK96674D NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins L5P от 2020 г. до момента
 • Cummins 5WK96674E NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins L9E от 2021 г. до момента
 • Cummins 5WK96674F NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins L5P от 2021 г. до момента
 • Cummins 5WK96674G NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins L9E от 2022 г. до момента
 • Cummins 5WK96674H NOx сензор
  • Използва се при двигатели Cummins L5P от 2022 г. до момента
 • Cummins 5WK9 6742B NOx сензор
  • Използва се на двигатели Cummins 6.7L от 2013-2018 г
  • Използва се и при двигатели Cummins ISB 11.9L и 15L от 2013-2018 г.
 • Cummins 2872946 NOx сензор
  • Използва се при двигатели Cummins ISB 6.7L от 2013-2018 г
 • Cummins 5WK9 6742C NOx сензор
  • Използва се за двигатели Cummins 6.7L от 2019 г. до момента
  • Използва се и при двигатели Cummins ISB 11.9L и 15L от 2019 г. до момента
 • Cummins 2872948 NOx сензор
  • Използва се при двигатели Cummins ISB 6.7L от 2019 г. до момента
 • Cummins 5WK9 6742E NOx сензор
  • Използва се за двигатели Cummins 6.7L от 2020 г. до момента
  • Използва се и при двигатели Cummins ISB 11.9L и 15L от 2020 г. до момента
 • Cummins 2872950 NOx сензор
  • Използва се при двигатели Cummins ISB 6.7L от 2020 г. до момента