Сензорите за NOx се използват широко в електроцентралите за наблюдение и контрол на емисиите на азотен оксид, които са основен фактор за замърсяването на въздуха и екологичните щети. В електроцентралите сензорите за NOx обикновено се използват в газови турбини, дизелови двигатели и котли, работещи с въглища.

Сензорите за NOx, използвани в електроцентралите, работят по подобен начин на тези, използвани в други източници на горене. Те непрекъснато следят нивата на емисиите на NOx в димните газове и изпращат показанията към системата за управление на завода. След това системата за управление регулира процеса на горене, като впръскване на гориво, съотношение въздух-гориво и други фактори, за да минимизира емисиите на NOx.

В електроцентралите сензорите за NOx трябва да работят в тежки условия на околната среда, като високи температури и корозивни газове. За да отговорят на тези предизвикателства, производителите са разработили усъвършенствани сензори за NOx, използвайки материали и технология, които са подходящи за приложения в електроцентрали. Например, някои сензори за NOx използват керамични материали, които могат да издържат на високи температури и екстремни условия.

Използването на сензори за NOx в електроцентралите става все по-важно поради строгите екологични разпоредби и стандарти за емисии. Чрез наблюдение на емисиите на NOx и оптимизиране на горивните процеси, електроцентралите могат да постигнат съответствие с разпоредбите и да намалят въздействието върху околната среда от своите операции.