Volvo NOx сензор е вид сензор, който измерва количеството азотен оксид (NOx) в отработените газове на автомобил Volvo. NOx е вреден замърсител, който може да допринесе за смог и киселинен дъжд. Сензорът за NOx помага да се гарантира, че емисиите на автомобила са в законовите граници.

Сензорът за NOx се намира в изпускателната система, обикновено близо до каталитичния конвертор. Състои се от нагревателен елемент и сензорен елемент. Нагревателният елемент загрява сензорния елемент до определена температура, което му позволява да измерва количеството NOx в отработените газове.

Сензорът за NOx изпраща сигнал до компютъра на автомобила, който настройва впръскването на гориво и момента на запалване, за да намали емисиите на NOx. Ако сензорът за NOx се повреди, компютърът на автомобила може да не е в състояние да контролира правилно емисиите, което може да доведе до светване на лампата за проверка на двигателя и други проблеми.

Волво/МакNOX сензор22303391 5WK97366 вън
NOX сензор22014032 5WK9 6643E
NOX сензор21636091 5WK9 6644E вход
NOX сензор22303390 5WK9 7367 вход
NOX сензор22303384 изход
NOX сензор21069361 5WK96617A изход