Самолетните двигатели са значителен източник на емисии на азотен оксид (NOx) и допринасят за замърсяването на въздуха и влошаването на околната среда. В резултат на това производителите на самолети са разработили модерни технологии за намаляване на емисиите, включително използването на сензори за NOx.

Сензорите за NOx, използвани в двигателите на самолетите, работят по подобен начин на тези, използвани в други източници на горене. Те непрекъснато следят нивата на емисиите на NOx в отработените газове и изпращат показанията към системата за управление на двигателя. След това системата за управление на двигателя регулира впръскването на гориво, съотношението въздух-гориво и други параметри на горенето, за да намали емисиите на NOx.

Едно ключово предизвикателство при разработването на сензори за NOx за авиационни двигатели е необходимостта да бъдат направени леки, здрави и надеждни, тъй като трябва да работят при екстремни условия на температура, налягане и вибрации. Производителите са разработили сензори за NOx, използвайки съвременни материали и технологии като керамика, тънки филми и повърхностен плазмонен резонанс.

Използването на сензори за NOx в двигателите на самолетите става все по-задължително, тъй като разпоредбите изискват производителите на самолети да отговарят на строги стандарти за емисии. Тези сензори позволяват на производителите на самолети да гарантират, че двигателите им отговарят на тези разпоредби и да намалят въздействието върху околната среда от пътуването със самолет.