Представяме ви сензора за NOx, авангардна технология, предназначена да следи нивото на азотни оксиди в различни настройки, включително промишлени предприятия, превозни средства и генератори на електроенергия. Използвайки усъвършенствана сензорна технология, сензорът за NOx измерва и отчита наличието на вредни газове, които допринасят за лошото качество на въздуха и замърсяването на околната среда.

Със своите прецизни и непрекъснати възможности за наблюдение, сензорът за NOx предоставя на потребителите данни в реално време за нивата на азотни оксиди в тяхната среда, което позволява бързо откриване и намеса за намаляване на емисиите и подобряване на качеството на въздуха. Независимо дали сте собственик на бизнес, който иска да изпълни регулаторните изисквания, или физическо лице, ангажирано с намаляване на въглеродния си отпечатък, сензорът за NOx е ключов инструмент в борбата срещу замърсяването и изменението на климата.

NOx се отнася до азотни оксиди, които са група силно реактивни газове, които включват азотен оксид (NO) и азотен диоксид (NO2). Тези газове се отделят основно в атмосферата чрез изгаряне на изкопаеми горива и допринасят основно за замърсяването на въздуха и влошаването на околната среда.

Принципите на намаляване на NOx включват минимизиране на образуването на азотни оксиди по време на процеса на горене чрез използване на усъвършенствани технологии за горене, контрол на качеството на горивото и системи за последваща обработка на отработените газове като SCR (селективна каталитична редукция), която превръща NOx в азот и вода.

Основните функции на сензорите за NOx са да следят непрекъснато нивото на азотни оксиди в отработените газове на дизелови двигатели, газови турбини и други източници на горене. Сензорът за NOx измерва концентрацията на кислород преди и след каталитичния конвертор и изчислява концентрацията на NOx в отработените газове. След това тази информация се предава на системата за управление на двигателя или други системи за наблюдение, които могат да регулират впръскването на гориво, съотношението въздух-гориво и други параметри на горенето, за да намалят емисиите на NOx.

Като цяло принципите и основните функции на намаляването и мониторинга на NOx са от решаващо значение за намаляване на вредното въздействие на азотните оксиди върху околната среда и човешкото здраве и за спазване на все по-строгите разпоредби за емисии.

SHR Nox сензор

Сензор Caterpillar CAT Nox

GM Nox сензор

Audi VW Nox сензор

Сензор Dodge Ram Nox

Cummins Nox сензор

Hino Nox сензор

Mercedes Benz Nox сензор

BMW Nox сензор

Scania Nox сензор

Fiat Iveco Nox сензор