|

Функция на сензора Nox

Автомобилните сензори за NOx са предимно от амперометричен тип, с две или три електрохимични клетки в съседни камери. Първата клетка електрохимично изпомпва O 2 от пробата, така че да не пречи на измерването на NOx във втората клетка. Търговски сензори, налични от няколко доставчици, се използват за контрол на адсорбера на NOx и последваща обработка на SCR. NH 3 сензори също са разработени за използване в SCR системи. Приложения на сензори за NOxРазработването на сензори за NOx за отработени газове започва през 90-те години на миналия век. Комерсиалните сензори бяха въведени за първи път в началото на 2000-те на бензинови леки автомобили със стратифицирано изгаряне и стратифицирано зареждане с адсорбери на NOx, последвани от дизелови автомобили с адсорбери на NOx и дизелови двигатели с лек и тежък режим на работа с последваща обработка на карбамид-SCR.

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.