|

Защо се нуждаем от сензор Nox

Терминът Nox представлява няколко форми на азотни оксиди като NO (азотен оксид), NO2 (азотен диоксид) и N2O (азотен оксид, известен също като смеящ газ).

В бензинов двигател NO е най-често срещаната форма на NOx при около 93%, докато NO2 е около 5%, а останалата част е N2O. Има и други форми на NOx като N2O4 (димерът на NO2), който съществува само при по-ниски температури, и N2O5, например.

Въпреки това, поради много по-високи температури на горене, дължащи се на висока компресия в цилиндъра и турбо или компресор, дизеловите двигатели произвеждат много по-високи емисии на NOx при изпускане на двигателя от бензиновите двигатели с искрово запалване.

Неотдавнашната наличност на Селективна каталитична редукция (SCR) позволява на правилно оборудвания дизелов двигател да отделя подобни стойности на NOx в изпускателната тръба в сравнение с типичния бензинов двигател с 3-посочен катализатор.

В допълнение, катализаторът за окисляване на дизела значително увеличава фракцията на NO2 в “Nox” чрез окисление над 50% на NO, използвайки излишния кислород в дизеловите отработени газове.
Стремежът за разработване на сензор Nox идва от фактори на околната среда. Газовете NOx могат да причинят различни проблеми като смог и киселинни дъждове.

Много правителства по света приеха закони за ограничаване на емисиите си (заедно с други газове от горенето като Sox (серни оксиди), CO (въглероден оксид) и CO2 (въглероден диоксид) и въглеводороди).

Компаниите са осъзнали, че един от начините за минимизиране на емисиите на NOx е първо да се открият и след това да се използва някакъв вид обратна връзка в процеса на горене, като се сведе до минимум производството на NOx чрез, например, оптимизиране на изгарянето или регенерация на уловители на NOx.

Подобни публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.