|

BMW NOx сензор SCR система

Измерва нивото на NOx в отработените газове покрай дизеловия филтър за твърди частици, част от SCR системата на вашето BMW, включва контролен модул Дизеловите превозни средства, особено дизеловите двигатели с турбокомпресор, имат много високи температури на отработените газове поради налягането и топлината, създадени от цикъла на запалване . Това има за цел да намали количеството сажди...

Как да поправите дефектен сензор за NOx?

Ако сте извършили диагностика и сте установили, че колата ви има проблем със сензора за NOx, имате две възможности: ремонт на сензора или подмяна на дефектния сензор. Сензорът с добро качество не е евтин, така че трябва да опитате да поправите дефектния сензор и да го смените само ако не сте успели да го поправите...

|

Намерете неизправност на сензора за NOx

Както всяка друга автомобилна част, сензорите за NOx също се повреждат и трябва да ги поправите или замените, за да възстановите автомобила си в правилно работно състояние. За щастие, когато сензорите се повредят, те дават няколко симптома, които включват: Предупредителните светлини на двигателя светват. Докато сензорът за NOx не е монтиран на двигателния отсек, неговата повреда...

|

Какво се случва, когато NOx не работи

когато сензорът за NOx не работи, има много грешки на таблото, автомобилът не може да работи добре, сензорът за NOx е част от SCR системата, така че ще откриете и грешката на SCR системата. Тези неизправности включват повишен разход на гориво, нестабилен и нестабилен празен ход, всичко това са признаци, че сензорът Nox може да...

|

Smart Nox сензор

Автомобилна част с висока степен на повреда, необходима за разпоредбите за емисиите. Въведение Nox сензор, пълното име е Сензор за азотен оксид, използван за откриване на нивото на азотен оксид, излъчван от дизелови превозни средства, за да се гарантира съответствие с разпоредбите за емисии. Повечето двигатели разполагат с два сензора Nox: сензор нагоре и надолу по веригата. Като строг регламент за Nox, точен Nox…

|

Защо се нуждаем от сензор Nox

Терминът Nox представлява няколко форми на азотни оксиди като NO (азотен оксид), NO2 (азотен диоксид) и N2O (азотен оксид, известен също като смеящ газ). В бензинов двигател NO е най-често срещаната форма на NOx при около 93%, докато NO2 е около 5%, а останалата част е N2O. Има и други форми на NOx като N2O4 (димерът на NO2), който съществува само...

|

Функция на сензора Nox

Автомобилните сензори за NOx са предимно от амперометричен тип, с две или три електрохимични клетки в съседни камери. Първата клетка електрохимично изпомпва O 2 от пробата, така че да не пречи на измерването на NOx във втората клетка. Търговски сензори, налични от няколко доставчици, се използват за контрол на NOx...