Горивният инжектор е основен компонент в горивната система на автомобила, който е отговорен за доставянето на гориво в горивната камера на двигателя. Обикновено се монтира на всмукателния колектор или главата на цилиндъра и работи чрез впръскване на гориво във всмукателния отвор на двигателя или директно в горивната камера.

Горивните инжектори обикновено се управляват електронно, което означава, че се управляват от блока за управление на двигателя (ECU) на автомобила. ECU получава информация от различни сензори в двигателя, като сензора за кислород и сензора за положение на дросела, и използва тази информация, за да определи колко гориво да впръска в двигателя.

Предлагат се няколко различни вида горивни инжектори, включително инжектори в стил игла, инжектори с топка и седло и инжектори с диск. Всеки тип има свой собствен уникален дизайн и работни характеристики, но всички те изпълняват една и съща основна функция за доставяне на гориво към двигателя.

Правилната работа на горивния инжектор е от решаващо значение, за да се гарантира, че двигателят работи гладко и ефективно. Запушен или неправилно работещ горивен инжектор може да причини редица проблеми, включително груб празен ход, ниска икономия на гориво и намалена производителност на двигателя. Редовната поддръжка, като почистване и проверка на горивните инжектори, може да помогне да се гарантира, че работят правилно и да се избегнат скъпи ремонти по пътя.

През 1920 г. Bosch излезе с устройство, наречено „Горивен инжектор“ за дизелови двигатели, което беше бум в областта на двигателите с вътрешно горене.

Горивен инжектор Bosch 0445110

0445120 0020445110 3050445110 5110445110 4220445110 4940445110 318
0445110 7150445110 3620445110 3630445110 3210445110 2930445110 359
0445110 0590445110 4540445110 4610445110 6310445110 7940445110 660
0445110 6660445110 6290445110 6270445110 5390445110 7100445110 529
0445110 5750445110 6120445110 3350445110 5120445110 7500445110 527
0445110 4320445110 4650445110 4930445110 4920445110 3340445110 677
0445110 3330445110 3830445110 5440445110 6920445110 5370445110 687
0445110 5150445110 6720445110 7210445110 3650445110 5330445110 741
0445110 7570445110 2910445110 3860445110 5410445110 3570445110 548
0445110 3550445110 4090445110 4470445110 7450445110 5420445110 734
0445110 3170445110 3760445110 8080445110 5940445110 6910445110 786
0445110 7980445110 7910445110 3560445110 4860445110 4870445110 839
0445110 8590445110 8890445110 3320445110 6190445110 719

Горивният инжектор е електронно управлявано механично устройство, което се използва за впръскване/пръскане (точно като спринцовка) на горивото в двигателя за приготвяне на правилна смес въздух-гориво, което на свой ред осигурява ефективно изгаряне на двигателя?

Горивен инжектор Bosch 0445120

0445120 2130445120 2240445120 1700445120 3430445120 3440445120 371
0445120 3730445120 1500445120 2440445120 0860445120 2650445120 266
0445120 1270445120 3910445120 4620445120 2610445120 3890445120 078
0445120 3930445120 2770445120 2150445120 2620445120 2630445120 081
0445120 4470445120 3210445120 4150445120 3570445120 1100445120 292
0445120 2900445120 2250445120 1640445120 1560445120 4590445120 529
0445120 5270445120 3800445120 3790445120 0830445120 2500445120 060
0445120 1210445120 1220445120 2380445120 1230445120 0590445120 231
0445120 2550445120 2100445120 2360445120 1340445120 2890445120 242
0445120 183

Позицията на горивните инжектори е различна за различните конструкции на двигателя, но обикновено те са монтирани на главата на двигателя с върха вътре в горивната камера на двигателя.

Горивните инжектори са необходимостта на всички автомобили в наши дни, защото-

  • Принципът на работа на двигателите с вътрешно горене директно показва, че по-доброто качество на сместа гориво-въздух ще бъде по-добро от горенето, което от своя страна осигурява по-висока ефективност на двигателя, така че имаме нужда от горивни инжектори, които осигуряват много по-добро качество на сместа въздух-гориво от карбураторите.
  • Неправилното смесване на въздуха и горивото, осигурено от карбураторите, оставя различни неизгорели частици вътре в горивната камера на двигател с вътрешно горене, което води до неправилно разпространение на пламъка при горене, поради което възниква неизправност на двигателя, известна като детонация или детонация, така че да се избегне това почти всички превозни средства по пътищата днес са възприели технология за впръскване на гориво.
  • Загубата на гориво под формата на въглерод или неизгорели частици вътре в горивната камера директно отразява пробега на автомобила, което не е желателно, така че за да се избегне това, приемането на технология за впръскване на гориво става от съществено значение.
  • В случай на карбуратори, контролирането на качеството и времето на въздушно-горивната смес (измерване на горивото) не е прецизно, както при карбураторите, настройките могат да се извършват механично, но когато става въпрос за горивни инжектори, благодарение на неговия интелигентен електронно управляван блок или електронно управление с висока точност на измерване на горивото може да се постигне.
  • Беше видяно, че не само пробегът, но и производителността на превозните средства с впръскване на гориво е по-добра от тази на превозните средства с карбуратор.

Напредъкът в технологиите за впръскване на гориво доведе до различни механизми за впръскване на гориво, като впръскване на гориво в тялото на дросела, многоточково впръскване на гориво, последователно впръскване на гориво и директно впръскване, които могат да се използват според приложението, но когато става дума за типове горивни инжектори, тогава наистина е трудно да ги категоризираме.